top of page

立即複製以下文字,推薦優惠俾親友啦!

 

最近洗唔洗配眼鏡? 宜家可以去日本眼鏡牌子Zoff提供我個電話號碼,鏡架有85折!最快可以30分鐘取鏡!優惠期到2023年7月13日。

 

Zoff 分店地址:http://www.zoff.com.hk/shop

bottom of page