top of page
mv.jpg
mv.jpg
concept_bg.jpg
txt_concept.png
cancept_deco.png

以米奇和他的朋友圖案作設計

OLD SCHOOL復古風的金屬框架新登場!

自1928年首次亮相以來,米奇老鼠已經誕生90週年。

憑藉復古風格的插畫藝術,捕捉到米奇和他的朋友的魅力和可愛,將它帶到傳統氛圍中。

前鏡框使用金屬材料,表現出前所未有的成熟感。鏡臂部份上印有簡單圖案,易於作日常配襯。

 

2019年6月21日 正式發售

Lineup.png

4種設計 共16種顏色選擇

lineup_oval.png
lineup_square.png
lineup_boston.png
lineup_wellington.png
subtitle_stripe.jpg
type_boston_ribon.jpg
type_boston_ttl.png
bostontitle.png

以米奇和朋友們的剪影為設計重點,搭配三線組合,呈現出簡潔休閒的鏡框

boston

Mickey Mouse

ZC192004_43E1.jpg
ZC192004_43E1_ico.jpg

ZC192004_43E1 / Brown Shearing

Minnie Mouse

ZC192004_48F1.jpg
ZC192004_48F1_ico.jpg

ZC192004_43E1 / Brown Shearing

Donald Duck

ZC192004_72F1.jpg

ZC192004_72F1 / Navy Shearing

ZC192004_72F1_ico.jpg

Daisy Duck

ZC192004_14E1.jpg

ZC192004_14E1 / Black Shearing

ZC192004_14E1_ico.jpg

©Disney

subtitle_stripe.jpg
type_wellington_ribon.jpg
type_wellington_ttl.png

運動風的名稱標誌,系列呈現出角色們可愛的一面

wellingtontitle.png
wellington

Donald Duck

ZC192005_43E1.jpg
ZC192005_43E1_ico.jpg

ZC192005_43E1 / Brown Shearing

Mickey Mouse

ZC192005_14E1.jpg

ZC192005_14E1 / Brown Shearing

ZC192005_14E1_ico.jpg

Micky Mouse & Minnie Mouse

ZC192005_43E2.jpg

ZC192005_43E2 / Navy Shearing

ZC192005_43E2_ico.jpg

Donald Duck & Daisy Duck

ZC192005_72F1.jpg

ZC192005_72F1 / Navy Shearing

ZC192005_72F1_ico.jpg

©Disney

subtitle_stripe.jpg
type_square_ribon.jpg
type_square_ttl.png

鏡臂(內面)位置隱約地呈現出手繪般的插圖,突出復古設計風格

titlesquare.png
square

Mickey Mouse

ZC192006_43E1.jpg
ZC192006_43E1_ico.jpg

ZC192006_43E1 / Brown Shearing

Minnie Mouse

ZC192006_81F1.jpg

ZC192006_81F1 / Purple Shearing

ZC192006_81F1_ico.jpg

Mickey Mouse

ZC192006_14E1.jpg

ZC192006_14E1 / Black Shearing

ZC192006_14E1_ico.jpg

Donald Duck

ZC192006_64F1.jpg

ZC192006_64F1 / Khaki

ZC192006_64F1_ico.jpg

©Disney

subtitle_stripe.jpg

角色們看似在偷看般的插圖和標誌,呈現出富書卷味的設計

type_oval_ribon.jpg
type_oval_ttl.png
title_oval.png
oval

Mickey Mouse

ZC192007_24F1 / Red Shearing

ZC192007_24F1.jpg
ZC192007_24F1_ico.jpg

Minnie Mouse

ZC192007_14E1.jpg

ZC192007_14E1 / Black Shearing

ZC192007_14E1_ico.jpg

Donald Duck

ZC192007_43E1.jpg

ZC192007_43E1 / Brown Shearing

ZC192007_43E1_ico.jpg

Daisy Duck

ZC192007_81F1.jpg

ZC192007_81F1 / Purple Shearing

ZC192007_81F1_ico.jpg

©Disney

case_bg.png
title_case_m.png
concept_bg.jpg
case_deco.png
case_line.jpg
case_bg.png
case_img.jpg
title_CASE.png
case_deco.png

全部鏡框均附送

專屬眼鏡盒和眼鏡布

©Disney

bottom of page